Posturi vacante pentru anul școlar 2024-2025 (aici)

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025 (aici)

„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327 – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Profesionalizarea carierei didactice – PROF – Ministerul Educației PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 (aici)

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în Școala Gimnazială ”Sf.Nicolae” Comuna Vânători, Județul Galați. Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din aparatul propriu este 78% din totalul celor 46 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Anunț concur la nivelul școlii – 2 posturi didactice (aici)