„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327 – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Profesionalizarea carierei didactice – PROF – Ministerul Educației PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar (aici)

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în Școala Gimnazială ”Sf.Nicolae” Comuna Vânători, Județul Galați. Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din aparatul propriu este 78% din totalul celor 46 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Anunț concur la nivelul școlii – 2 posturi didactice (aici)