ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.NICOLAE” VÂNĂTORI

RESURSE MATERIALE

 • săli de clasă dotate cu mobilier modular, amenajate corespunzător unui mediu de învăţare;
 • săli de clasă  dotate cu videoproiector, ecran de proiecţie, note book-uri, laptopuri;
 • mijloace şi materiale didactice moderne de învăţământ: table ecologice, flipchart-uri, trepiede;
 • aer condiționat;
 • conectare la Internet;
 • sistem video de siguranţă;
 • xerox, scaner, imprimante;
 • bibliotecă şcolară;
 • teren de sport bituminat dotat cu porţi de handbal;
 • centrale termice proprii;
 • ferestre şi uşi termoizolante.

STRUCTURA

 • 1 laborator de informatică
 • 8 săli de clasă
 • 1 secretariat
 • 1 cabinet contabilitate
 • 1 cabinet director
 • 1 cancelarie
 • 1 sală de sport
 • 1 spaţiu de recreere
 • toalete în interior
 • 1 sală bibliotecă
 • 1 sală arhivă
 • 1 spaţiu lapte-corn
 • 2 camere centrale termice
 • 2 magazii