• Tel.0236344128, Fax.0236344390
  • mail: scoala_vinatori@yahoo.com
  • ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2023
  • Metodologia şi calendarul pot fi studiate (aici)
  • Graficul acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a (aici)
  • ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022
  • Metodologia şi calendarul pot fi studiate (aici)
  • Graficul acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a (aici)

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021 Informații utile privind desfășurarea Evaluării Naționale, Anul școlar 2020-2021 – GHID_EV_NAT_VIII_2021. Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară, în anul școlar 2020-2021, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.455/ 31.08.2020 si prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3744/28.04.2021.

Conform calendarului de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, pentru prima sesiune a evaluării naționale, înscrierile se pot face timp de cinci zile, în perioada 07 – 11 iunie, care este și ultima zi de școală pentru elevii din clasa a VIII-a.

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021: 07 – 11 iunie 2021 Înscrierea la evaluarea națională 11 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a 22 iunie 2021 Limba și literatura română – probă scrisă 24 iunie 2021 Matematica – probă scrisă 25 iunie 2021 Limba și literatura maternă – probă scrisă 29 iunie 2021 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00) 29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) Depunerea contestațiilor 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestațiilor 30 iunie – 4 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor 4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face astfel: – pentru candidații din seria curentă, secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii, introduc datele personale ale elevilor în platforma dedicată Evaluării Naționale.Nu se completează nicio cerere pentru candidații seriei curente, nici de către elevi, nici de către părinți. – pentru candidații din anii precedenți înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia.

Potrivit Articolului 16 din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, înscrierea se face astfel: – la Evaluarea Naţională se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, care nu au participat în nicio sesiune la unul din examenele naţionale: examenul de capacitate, testele naţionale, tezele cu subiect unic sau evaluare naţională. – candidaţii din promoţiile de până în 1998 inclusiv nu participă la Evaluarea Națională, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate, în conformitate cu ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4701/2000, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I. – elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Evaluarea Naţională numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de ME, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.