Şcoala se află situată în localitatea Vânători, la 5 km de municipiul Galaţi. Activitatea şcolară se desfăşoară începând din anul 1890 fără a avea clădire proprie. În 1908 se construieşte prima sală de clasă (existentă şi astăzi în aripa de sud) şi funcţionează cu 2 sau 3 învăţători.

Din 1950 au început să frecventeze cursurile elevii pentru clasele I – VII. Localul s-a extins cu mai multe săli de clasă. După Revoluţia din 1989 şcoala a căpătat un aspect nou iar în anul 2012 a luat numele de „Sfântul Nicolae“, fiind singura şcoală cu personalitate juridică din comună. În prezent în şcoala noastră învaţă un număr de 465 de elevi.

Rețeaua școlară este formată din:

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, comuna Vânători (unitate cu personalitate juridică)

  • Şcoala Gimnazială ”Maria Grecu”, sat Odaia Manolache, comuna Vânători
  • Grădiniţa cu Program Normal ”Sf. Nicolae”, comuna Vânători
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Costi, comuna Vânători
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Odaia Manolache, comuna Vânători